Бъдещите насоки в изследванията на екзопланети обсъдиха в Месеца на космоса

Първата сбирка на Кръжока по астрономия за учебната 2019/2020 г. се проведе вчера в зала А207 на Физическия факултет на Софийския университет. На събитието професор Димитър Съсълов разказа за нобеловата награда по физика за 2019 г. и за бъдещите насоки в изследванията на екзопланетите.

Проф. Съсълов е най-успешният български астроном,

чиито основни изследвания през последните години са именно в тази област.

Събитието е част от Ratio Месец на Космоса (Space Month).

Инициативата Месец на Космоса цели запознаване на обществото с постиженията на учени и инженери с цел опознаване и овладяване на Космоса и подобряване на познанията ни за това как работи Вселената.

За целта през месец октомври са планирани серия от събития, свързани с астрономия, астрофизика, космически изследвания и инженерство.

Моля, последвайте ни: