Съединение от нар с анти-стареещ ефект премина успешно клинично изпитване

Скелетните мускули започват да губят сила и маса, когато човек достигне 50-годишна възраст. Неотдавнашно клинично изпитване на Лабораторията по интегрална системна физиология (LISP) показа, че Уролитин А – съединение, получено от биомолекули, открити в нара, може да забави този процес чрез подобряване на функционирането на митохондриите. Докладът, представящ резултатите от проучването, който е публикуван в Nature Metabolism, показва още, че поглъщането на съединението не представлява риск за човешкото здраве.

Забавяне на митохондриалното стареене

Твърдението, че здравословното хранене е ключът към по-дълъг живот може да изглежда твърде удобно, но сега е подкрепено и от научни доказателства. Нарът – плод, който много цивилизации ценят заради ползите му за здравето, съдържа ellagitannins. Когато се погълнат, тези молекули в червата на човека се превръщат в съединение, наречено Уролитин А (UA). Изследователите открили, че UA може да забави процеса на стареене на митохондриите.

Уловката е, че не всеки произвежда UA естествено.

За да преодолеят този проблем и за да се уверят, че всички участници са получили еднаква доза, екипът синтезира съединението.

Около 60 възрастни хора в добро здраве

са взели еднократна доза между 250 и 2000 mg UA. Изследователите не са забелязали странични ефекти в сравнение с контролната група, на които е дадено плацебо. След това участниците са разделени на четири групи, всяка от които получили плацебо или 250, 500 или 1000 mg дневна доза от UA за 28 дни. Отново не били открити неблагоприятни въздействия върху здравето, дори и след продължителната употреба. Екипът оценява ефикасността на UA като изследва клетъчните и митохондриалните биомаркери в кръвта и мускулната тъкан на участниците. Резултатите са убедителни: UA стимулира митохондриалната биогенеза – процесът, чрез който клетките увеличават митохондриалната маса – по същия начин, както и редовните упражнения.

UA е единственото известно съединение, което възстановява способността на клетките да рециклират дефектните митохондрии.

При младите хора този процес се случва естествено. Но когато стареем, тялото ни започва да губи силата си да почиства дисфункционалните митохондрии, причинявайки саркопения (загуба на скелетна мускулна маса) и отслабване на други тъкани. Екипът се фокусира върху забавянето или дори обратното движение на този естествен ефект от застаряването.

Докладът потвърждава също, че съединението е безопасно за употреба.

„Тези последни находки, които се основават на предишни предклинични проучвания, наистина кристализират как UA може да се превърне във фактор за промяна на човешкото здраве“, казва Йохан Ауверкс, професор в LISP – лабораторията на EPFL, участвала в проучването. Статия, публикувана през 2016 г., показва, че животът на нематодните червеи, изложени на UA, се е увеличил с 45% – от около 20 до 30 дни – в сравнение с контролната група. По същия начин, по-възрастните мишки показват 40% по-добра издръжливост. Така че съединението може да има още тайни за ползите за човешкото здраве. Източник: EPFL

Моля, последвайте ни: