За или против замърсяването на въздуха

Замърсяването на въздуха е навсякъде около нас. На закрито, на открито, в градовете и в провинцията. То засяга всички, независимо дали го осъзнаваме или не. Приемаме въздуха, който дишаме, за даденост… Но последните изследвания започнаха да хвърлят светлина върху някои доста тревожни аспекти на това, което наистина съдържа въздухът около нас и как влияе на нашите тела. И колкото повече научаваме, толкова повече осъзнаваме, че този съществен източник на живот за планетата се нуждае от сериозни грижи. Без въздух няма живот, а дишането на замърсения въздух ни обрича на живот с болести и ранна смърт.

Сега, когато знаем за замърсяването на въздуха, няма извинение да не действаме. Ето пет големи причини за намаляване и елиминиране на замърсяването на въздуха от живота ни:

Замърсеният въздух създава предпоставки за честа медицинска помощ

Днес няма никакво съмнение, че замърсяването на въздуха е глобална извънредна ситуация за общественото здраве. То заплашва всички.

На улицата и вътре в къщата източниците на замърсяване на въздуха могат да бъдат много различни, но ефектите им са еднакво смъртоносни: астмата и различни респираторни и сърдечни заболявания са сред неблагоприятните здравни ефекти, причинени от замърсения въздух.

Според Световната здравна организация всяка година около 7 милиона случаи на преждевременна смърт се дължат на замърсяването на въздуха. Като цяло замърсяването на въздуха е причина за повече смъртни случаи, отколкото много други рискови фактори, включително недохранване, употреба на алкохол и физическа неактивност.

Децата са изложени на най-голям риск

В световен мащаб 93% от всички деца дишат въздух, който съдържа по-високи концентрации на замърсители, отколкото СЗО счита за безопасно за човешкото здраве. В резултат 600 000 деца умират преждевременно всяка година поради замърсяване на въздуха. Излагането на мръсен въздух също уврежда развитието на мозъка, което води до когнитивни и двигателни нарушения, като в същото време поставя децата в по-голям риск от хронични заболявания по-късно в живота.

Замърсяването на въздуха от домакинствата е особено вредно за жените и децата поради традиционните им роли в много култури. Около 60% от смъртните случаи, свързани със замърсяването на въздуха в домакинствата в световен мащаб са сред жените и децата, а повече от половината от всички смъртни случаи на пневмония при деца под пет години могат да се дължат на замърсяване на въздуха в затворени помещения.

Замърсяването и бедността вървят ръка за ръка

Замърсяването на въздуха е в основата на социалната несправедливост и глобалното неравенство, което непропорционално засяга бедните хора.

В домовете замърсяването на въздуха се дължи главно на горива и високоемисионни системи за отопление и готвене. Чистите горива и технологии за готвене и отопление са недостъпни за семействата с ниски доходи. Около 3 милиарда души зависят от изгарянето на твърди горива или керосин, за да посрещнат енергийните нужди на домакинствата и 3,8 милиона от тях ще умират всяка година от излагане на тези замърсители. Липсата на осведоменост за рисковете, свързани с дишането на замърсен въздух, също допринася за проблема, както и разходите и трудностите за достъп до здравеопазване.

Препълнените градове и предградия са горещи точки за замърсяване на въздуха на открито. Според Световната здравна организация 97% от градовете в страните с ниски и средни доходи с повече от 100 000 жители не отговарят на минималните нива на качество на въздуха. Около 4 милиона от приблизително 7 милиона души, които умират от болести, свързани със замърсяването на въздуха всяка година, живеят в Азиатско-тихоокеанския регион.

В страни с високи доходи само 29% от градовете не отговарят на указанията на организацията. Но и в тези страни по-бедните общности често са най-уязвимите – електроцентрали, фабрики, инсинератори и натоварени пътища често се намират в или близо до бедните крайградски общности.

Колкото по-евтини са горивата, толкова по-високи са разходите

Когато хората се разболеят, цялата общност страда. Болните хора се нуждаят от медицинска помощ, децата пропускат училище, а работещите възрастни – работа. Според Световната банка замърсяването на въздуха струва на световната икономика повече от 5 трилиона щатски долара всяка година в разходите за благосъстояние и 225 милиарда долара в загубени приходи.

Проучване на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие за 2016 г. прогнозира, че ако ситуацията остане непроменена, до 2060 г. годишните глобални разходи за благосъстояние от преждевременна смърт от външно замърсяване на въздуха ще бъдат 18-25 трилиона долара, а разходите за болка и страдание около 2 трилиона щатски долара.

Има и други непреки разходи, които все пак ни засягат в световен мащаб – замърсяването на въздуха също разгражда материалите и покритията, намалява полезния им живот и генерира разходи за почистване, ремонт и подмяна.

Шестата глобална прогноза за околната среда на ООН оценява, че дейностите за смекчаване на въздействието върху климата за постигане на целите на Парижкото споразумение ще струват около 22 трилиона долара. Междувременно чрез намаляване на замърсяването на въздуха, бихме могли да спестим 54 трилиона щатски долара в комбинирани ползи за здравето. Математиката е ясна – действайки сега срещу замърсяването на въздуха, това означава спестяване на 32 трилиона долара.

Правото на чист въздух е право на всеки човек

Правото на здравословна околна среда се ползва с конституционен статут – най-силната форма на правна защита – в повече от 100 страни. Най-малко 155 държави са правно задължени чрез договори, конституции и законодателство, да зачитат, защитават и изпълняват правото на здравословна околна среда.

Правото на чист въздух е включено и във Всеобщата декларация за правата на човека и в Международния пакт за икономически, социални и културни права и е изцяло залегнал в целите за устойчиво развитие – глобалния план за мир и просперитет.

Готови ли сте да предприемете действия?

Разберете какво можете да направите, за да включите вашия бизнес, училище и семейство.

Не забравяйте, че чистият въздух е вашето право!

Замърсяването на въздуха беше тема за Световния ден на околната среда на 5 юни 2019 г. Качеството на въздуха, който дишаме, зависи от начина ни на живот всеки ден. Домакин на Световния ден на околната среда за 2019 г. беше Китай.

Моля, последвайте ни: