чт. май 23rd, 2019

6 – 12 май: Седмица на осведомеността за лишените от слух

Седмицата на осведомеността за лишените от слух хора е уникална кампания, в която участват много различни организации, всяка от които е способна да популяризира собствената си работа в широкия спектър на този проблем. Това е чудесен пример за организации, които си сътрудничат и работят заедно в съвместна кампания.

Съветът на Великобритания за лишените от слух е основан през 1993 г. и е национална организация за благотворителните и професионални организации, работещи в областта на глухотата, която координира седмицата на осведомеността за лишените от слух. Тази седмица включва широка гама от национални и местни събития в Обединеното кралство за повишаване на осведомеността за нуждите на всеки 1 от 6 човека, които са с увреден слух в Обединеното кралство.

Седмицата на глухите е предназначена да популяризира положителните аспекти на глухотата, да насърчава социалното приобщаване и да повиши осведомеността за огромната гама от местни организации, които подкрепят глухите хора и техните семейства и приятели.

Темата за тази година

Тази година тема за седмицата е „Празнуване на ролевите модели“ и включва тема за всеки ден, в която организациите трябва да популяризират своите ролеви модели, които те избират през седмицата, за да повишат осведомеността.

Понеделник – Образование / Заетост
Вторник – Здраве
Сряда – Спорт
Четвъртък – Развлечение
Петък – Семейство / младежта
Събота – Технология
Неделя – Политика.