30 000 вида изчезват заради човешката дейност

Според нов доклад прекомерният риболов, ловът и обработването на земя са тласнали много животински и растителни видове към изчезване. Докладът за Червения списък на Международния съюз за опазване на природата (IUCN) установи, че 27% от над 105 000 вида, които организацията е анализирала, са изложени на риск от изчезване. Това са общо 28 338 различни животни и растения.

IUCN установи също, че нито един вид в неговия списък не е показал признаци на подобрение на популацията.

„Нещата не стават по-добри, те се влошават“, казва Крейг Хилтън-Тейлър, ръководител на звеното за Червения списък на IUCN , съобщава TIME.

Червеният списък е събрал 105 732 вида растения и животни, които анализира в различни категории – броят на видовете, които се считат за застрашени, са разпределени в различни категории –

уязвими, застрашени и критично застрашени.

Съществуват обаче допълнителни 6 435 вида, които попадат в категорията на почти застрашените.

Застрашаването на видовете е критичен въпрос не самоэза живота на животните и растенията, но може да окаже пагубно въздействие и върху хората.

„Бъдещето на човечеството – храна, питейна вода, чист въздух – всичко зависи от поддържането на биоразнообразието около нас“, казва Хилтън-Тейлър.

„Не можем да си позволим да изгубим нито един от тези видове“, категоричен е той.

Хилтън-Тейлър обяснява, че докато актуализират Червения списък, учените обикновено откриват видове, които могат да бъдат извадени от категория с висок риск заради усилията за опазването им – но този път видовете или са запазили статуса си, или са преминали в категория с по-висок риск. Това показва, че настоящите усилия за опазване не са достатъчни, за да се ограничи нивото на унищожаване.

„Цифрите са просто ужасяващи, това е напълно плашещо“,

казва пред TIME Лий Хана, биолог по климатични промени в Conservation International.

„Постигнахме много голям напредък. Имаме национални паркове, обществени защити, много голяма природозащита по целия свят.

Тези цифри ни казват, че това просто не е достатъчно“, коментира тя.

Особено застрашени са видовете Rhino Rays, които са избивани отчасти за приготвяне на супа от перки от акули, специалитет в Китай и някои части от Азия. Съществуват и седем вида примати, които са били ловувани почти до изчезване заради месото им, както и сладководни риби в Япония и Мексико, които намаляват популацията си поради замърсяването. Дори дълбоководни видове са изложени на риск заради риболова и нефтената и газовата промишленост, според IUCN.

Актуализацията на Червения списък идва около два месеца след като мрачен доклад от Междуправителствената научно-политическа платформа за биоразнообразието и екосистемните услуги (IPBES) установи, че

1 милион вида растения и животни са застрашени от изчезване.

„Тази актуализация на Червения списък потвърждава констатациите от неотдавнашната глобална оценка на биоразнообразието на IPBES: природата намалява с безпрецедентни в човешката история темпове“, заяви в публично изявление Джейн Смарт, глобален директор на IUCN групата за опазване на биоразнообразието.

Какво може да се направи?

Някои от най- големите световни групи за опазване на природата призовават 30% от сушата и 30% от океана да бъдат запазени като защитени територии до 2030 г.

„Знаем, че най-добрият начин за опазване на видовете е опазване на техните местообитания. И трябва да направим това преди прозорецът да се затвори през следващите 10 или 20 години… Амбициозно е, но ако искаме да предотвратим тези изчезвания, това трябва да се направи“, казва Хана.

Оперман изтъква, че компаниите и селскостопанската индустрия играят голяма роля за здравето на реките и езерата по света и настоятелно призовава потребителите да подкрепят бизнеса, който има устойчиви бизнес планове.

„Ние знаем, че с правилните усилия можем да обърнем нещата“, добавя Хилтън-Тейлър.

Моля, последвайте ни: