143 години от създаването на Държавен вестник

143 години от създаването на Държавен вестник.

Брой Първи на официалния държавен печатен орган е основан на 19 юли 1879 г. с указ на княз Александър I.

Вестникът излиза за първи път в София на 28 юли 1879 г., първоначално веднъж седмично, а от 1891 г. – всеки присъствен ден.

През първите 12 години е държавно-информационно издание,

като помества официални съобщения, новини и телеграми от чужбина. По-късно на страниците му започват да се обнародват влезлите в сила нормативни актове – закони, укази, постановления, официални документи – конвенции, договори, а в неофициалната му част – публикации на различни съдебни институции и др.

Моля, последвайте ни: