Излет на Черни връх, август 1894 г. Алеко Константинов, д-р Кръстьо Кръстев и жена му Радка Кръстева, учителите в Първа гимназия Никола Висковски, Георги Хаджибонев, Димитър Илков, д-р Никола Червениванов, книжарят Христо Олчев и д-р Бончо Боев. Снимката е направена от Анастас Иширков.

Днес се навършват 128 години от оригиналната „Покана” на Щастливеца, в която за първи път се появява известният лозунг на българския туризъм „Опознай България, за да я обикнеш!”.

След отправената Алекова покана, на 27 август 1895 г. на Черни връх се изкачили 300 туристи и така се поставя „бляскаво начало на българския туризъм”. Той упреква българската интелигенция и столичани, че не са се привързали към „нашата хубава природа, защото не я знаят”. Щастливецът почувствал слабо своето перо, за да изрази възторга си, затова се обръща към Иван Вазов. Вазов се отзовава на неговата покана и написва стихотворението „На Черни връх”, като няколко пъти в своите пътеписи споменава излета през 1895 г., с който се слага началото на българския туризъм и планинарство.

И днес, години по-късно, крилатият лозунг „Опознай България, за да я обикнеш”, фокусиран в цялата дейност на БТС, продължава да е актуален. 

Предисторията на организирания туризъм в България е свързана с пътувания до Божи гроб в Ерусалим, с поклоненията в Рилския манастир на търговци, пътуващи от Беломорието за Дубровник, Виена и Будапеща, които преминават през Разложката котловина и ползват местни водачи от с. Добърско, с уроци сред природата на даскал Бачо Киро Петров, с излети на членуващите в клуб „Весела България“ към читалище „Славянска беседа“ и създатели на Урвич клуб.

На 27 август 1895г. на Черни връх е учреден клуб на българските туристи по покана на Алеко Константинов – виден български общественик, демократ, юрист, писател. Поканата е публикувана във в.“Знаме“, бр.99 от 23 август 1895 г. с адресат – любителите на българската природа. Отзовават се повече от 300 души, различни по възраст, пол, социална принадлежност. Идеята е, чрез създаването на организирано туристическо движение да се изучава България, нейните прекрасни природни дадености и богато културно-историческо наследство, да се възпитават гражданите й в най-ценни морални добродетели. Поради убийството на Алеко движението заглъхва, за д се възроди отново през 1899г.(23 август) в Първо българско туристическо дружество „Алеко Константинов“. Изготвен е устав, определени са целите, задачите, програмата. Започва се активна организаторска и културна дейност. В първите години на 20 век туристическите клонове в страната се множат. Учредява се Юношески туристически съюз, към който се изграждат детски подготвителни чети. За разрастването и развитието на организираното туристическо движение спомагат отношението и съдействието на държавни институции, Министерство на железниците, Министерство на народното просвещение, читалища, лесничейства, кметства, военни и др. Въпреки пречките и трудностите свързани с политическите събития – Балканската, Междусъюзническата, Първата и Втората световни войни, туристическите клонове продължават да водят с прекъсвания организационен и културен живот. Смяната на един обществен строй с друг безусловно оказва влияние върху числеността, но не и върху идеалите и целите. Възпитанието на туристите в етични и естетични ценности характеризират движението до днес.

Моля, последвайте ни: