Пожарникари и спасители от четири държави на учение в Монтана

Над 180 пожарникари и спасители взеха участие в „EU MODEX 2019-Монтана”. Домакин на учението бе Центърът за професионална квалификация на ГД „Пожарна безопасност и защита на населението“. В тренировъчните действия участваха български екипи и техните партньори от модулите за търсене и спасяване в градска среда при средно тежки условия (MUSAR) от

Гърция, Румъния и Молдова,

както и модул за вземане на проби и откриване на опасни вещества (CBRN Sampling and Detection) от Румъния. Целта на тази симулация бе да се тестват възможностите на различни държави за реагиране и сътрудничество при ликвидиране на последиците след мащабни бедствия в максимално близка до реалната среда.

Сценарият, по който бе реализирано занятието,

предвиждаше тежко земетресение на територията на България.

Два дни след бедствието се активира Механизмът за гражданска защита на ЕС. При непрекъснато нарастваща оперативна обстановка участниците в учението бяха изправени пред различни технически, логистични и стратегически предизвикателства, насочени основно към ликвидиране на последствията от земетресението и последвалите инциденти с опасни вежества.

По време на учението беше задействан и реалният щаб за реагиране при бедствия на област Монтана.

От българска страна в полевото занятие освен сили и средства на ГДПБЗН взеха участие служители от ОД МВР-Монтана, ГДГП, БЧК, ЦСМП, доброволни формирования от гр. Монтана, Вълчедръм и др.

Учението беше посетено от зам.-главният секретар на МВР главен комисар Георги Арабаджиев, директорът на ГДПБЗН главен комисар Николай Николов, директорът на ОДМВР Монтана ст.комисар Пламен Томов и наблюдатели от Швеция, Турция и Франция.

Моля, последвайте ни: