Обучение за здравословен начин на живот събра участници от 2 континента

От 15 до 23 юни в Сардиния, Италия, се проведе Обучителен курс за здравословния начин на живот. Обучението включваше младежки оператори от партньорските държави и се изпълни във формат Обучителен курс (ТС), разработен съвместно от партньорите на проект „HEalth Practices for Own Self-Improvement“ (HEPOSI).

Инициативата събра отганизации от Италия, Парагвай и Перу,

които в рамките на седем дни работиха върху създаването на Наръчник „Healthy Sensitive Youth“, очертаващ методите, използвани в дейностите на проекта и фокусиран върху здравословен начин на живот на младежите от участващите държави и планиране на местна кампания за повишаване на осведомеността по темата за здравословния начин на живот на национално равнище във всички държави партньори.

За повечето от младежките работници от Перу и Парагвай проведеното обучение бе първа среща с реалността в Европа. Чрез тази и последващите дейности, европейските партньори на Асоциация за развитие на българския спорт (България) и Мине Ваганти (Италия), се надяват да допринесат за изграждане на капацитет в участващите организации от Латинска Америка.

Световната здравна организация е поставила здравето и физическата активност

сред ключовите детерминанти на глобалното здраве, като подчертава ролята на недостатъчното ниво на движение като един от основните фактори за увеличаване на смъртния риск в световен мащаб. Доказано е, че физическата активност намалява риска от незаразни заболявания като рак и диабет и следователно се радва на решаващо значение не само за благосъстоянието на индивидите, но и от гледна точка на общественото здраве.

Според данни на СЗО повече от 80% от населението на света е недостатъчно физически активно.

Комбинираният ефект от недостатъчната физическа активност и неправилното използване на хранителните навици е квалифициран от СЗО като предизвикателство за глобалното здраве.

Данните на Евростат (2014 г.) очертават тревожна картина относно разпространението на затлъстяването (критичен риск за здравето и значително свързан с неправилните навици на физическата активност и храненето) сред европейските младежи, като 22,8% от младежите на възраст 18-24 години сa с наднормено тегло (ЕС 28).

В доклада си от 2016 г. „Анализът за сигурност на храните и храненето в Латинска Америка и Карибите“ ФАО посочи връзката между общото намаляване на недохранването и глада и увеличаването на наднорменото тегло и затлъстяването сред населението на Латинска Америка. Наличните данни показват, че около 5% от жителите на региона са или със затлъстяване, или с наднормено тегло.

В същото време докладът подчертава несъразмерното въздействие върху затлъстяването/наднорменото тегло върху жените в сравнение с мъжете.

Затлъстяването при жените е с 10% по-високо от затлъстяването при мъжете в 20 държави от Латинска Америка и Карибите.

„HEalth Practices for Own Self-Improvement“ (HEPOSI) предвижда

сътрудничество между неправителствени организации от Европа и Латинска Америка,

насочени към посрещане на предизвикателството за насърчаване на здравословната физическа активност и практиките за консумация на храна сред младите хора чрез методи на неформално образование.

Проектните образователни дейности са:
• Обучителен курс за обучение в сферата на здравословния начин на живот, включващ младежки оператори от партньорските държави и изпълняван въз основа на формат Обучителен курс (ТС), разработен съвместно от партньорите на консорциума;
• Местна кампания за повишаване на осведомеността по темата за здравословния начин на живот на национално равнище във всички страни партньори;
• Младежки обмен (YE) за здравословен начин на живот за младежите, включващ млади хора на възраст между 18 и 25 години от всяка партньорска държава.

Резултатите от проекта ще бъдат:
• Наръчник „Healthy Sensitive Youth“, очертаващ методите, използвани в дейностите за учене на проекта (TC и YE), както и подробно описание на проекта и неговите постижения.
• Уеб платформа на няколко езика. Уеб платформата ще съхранява съдържанието, разработено в проекта, подробностите за дейностите (включително Социалната кампания) и цифровите версии на резултатите. В допълнение, уеб платформата ще служи като информационен център за последващи действия от страна на партньорите.

Проектът ще реализира различни дейности в рамките на 24 месеца с акцент на сътрудничество за иновации и обмен на добри практики за изграждането на капацитет в сферата на младежта в страните от АКТБ, Латинска Америка и Азия и е съфинансиран от програма „Еразъм+“ на Европейския съюз. Консорциумът се състои от две европейски организации – Асоциация за развитие на българския спорт – България (координатор на проекта) и Mine Vaganti NGO – Италия и две латиноамерикански организации – Asociacion Puente Sur – Парагвай и Brigada de voluntarios bolivarianos del Peru – Перу.

Моля, последвайте ни: