Международна среща за традиционни игри по проект “The Game” се проведе в Хърватска

От 23 до 26 май в хърватския град Риека се проведе втора международна среща и уъркшоп по проект “The Game”. Срещата събра представители на партньорските организации от България, Хърватска, Турция и Румъния. Нашата страна беше представена от „Асоциация за развитие на българския спорт“. Целта на проекта е все повече деца и младежи да бъдат физически активни чрез прилагане на различни традиционни игри, практикувани в Европа. По време на проекта се провеждат редица проучвания и представяния в партньорските държави, с цел ефективно да бъдат мотивирани все повече млади хора да спортуват по един лесен, достъпен и забавен начин.

По време на срещата, освен обмяна на опит между партньоските организации, се проведе и уъркшоп по темата, както и имплементиране на методологията чрез провеждане на обучение на спортни учители и треньори. Организира се и спортен ден, по време на който се приложиха традиционните игри на различните държави с местна група ученици.

Традиционните игри вече се разпространяват в спортни клубове и училища в партньорските държави и достигат до все повече млади хора в Европа.

Предстои детско спортно събитие и партньорска среща в България през месец юни тази година. Проект „The Game“ е съфинансиран по програма „Еразъм+“ Спорт на Европейската комисия.

Моля, последвайте ни: