Значителен интерес към курса за учители „Въвеждащо обучение по шахмат“ в НСА

При значителен интерес стартира курсът за учители на тема „Въвеждащо обучение по шахмат“. Обучението е организирано съвместно от МОН и Центъра за следдипломна квалификация към НСА „Васил Левски“. Преподавателите гл. ас. Радислав Атанасов, гл. ас. Лейла Димитрова и гл. ас. Венета Петкова в рамките на пет дни ще обучат 120 учители от страната.

Още 57 учители от страната се присъединиха на втория ден от курса по шахмат. Центърът за следдипломна квалификация изказва благодарност на директора на дирекция „Квалификация и кариерно развитие“ в МОН Радостина Новакова, на ст. експерт Венцислава Григорова и на преподавателите гл. ас. Радислав Атанасов, гл. ас. Лейла Димитрова и гл. ас. Венета Петкова.

Моля, последвайте ни: