Започва обществено обсъждане на нова Наредба за развитието на спорта в София

Стадион "Димитър Пенев" в село Мировяне

Общински спортни и туристически обекти на територията на София ще могат да се отдават под наем при облекчени условия до 30 години. Това предвижда нова Наредба за управление и разпореждане с общински спортни и туристически обекти, която Столична община пуска за обществено обсъждане.

„Възможност за по-дългосрочно стопанисване на спортните обекти дава Законът за физическото възпитание и спорта“, изтъкна при представянето на наредбата Николай Стойнев, зам.-председател на Столичния общински съвет, председател на икономическата комисия в СОС и общински съветник от ГЕРБ.

По думите му с Наредбата

ще се реши големият проблем при стопанисването на спортната база,

защото клубове не успявали да направят нужните инвестиции заради ограниченията по Закона за общинската собственост с максимален срок от 10 години.

„С новия закон този срок се увеличава до 30 години,

което ни дава възможност да регламентираме в Наредбата начина, по който ще могат да се отдават за по-дълъг срок такива терени“, изтъкна той.

„Възможността за предоставяне на спортната база на спортните клубове за по-дълъг период ще им даде сигурността да могат да правят съответните инвестиции“, добави той.

Като примери за рушащи се спортни обекти поради липса на инвеститори,

той посочи стадионите в Горубляне и в Мировяне, спортна зала в Люлин и изрази надежда с новата наредба такива обекти бързо да намерят наематели, които да ги развият.

„Наредбата предвижда облекчения за клубове и федерации“, съобщи Анатоли Илиев, общински съветник.

„Безвъзмездно предоставяне на спортни обекти без търг за 10 години е записано в наредбата“,

посочи той и уточни, че такива директни договори ще се сключват, когато кандидатът е само един.

„Това ще даде възможност на районните кметове, особено в яката под Околовръстното шосе, да отдават такива обекти и да може да се инвестира в тях. За кварталните обекти за една година районните кметове ще могат да ги отдават без да се гласува от СОС“, посочи още Илиев като пример за новите облекчения.

Общинските представители, сред които бе и Татяна Георгиева – председател на Комисията за децата, младежта и спорта към СО, съобщиха, че вече има много постъпили искания за наемане на спортни зали и обекти. Задължително условие за по-дългосрочното отдаване ще е провеждане на конкурс чрез обяви на Столична община и съответния район. Друго задължително изискване ще е да се осигурява

ползване на базата от живеещите в района и да има възможност за ползване от хора с увреждания.

Заложен е текст в Наредбата, предвиждащ облекчено отдаване на плувни басейни на спортни клубове при задължително условие да се ползва минимум 4 часа дневно от училището, в което се намира басейна и да се осигури възможност за тренировки на учениците. Във времето, в което не тренират, може да се организират платени тренировки или достъп за хора от района.

„Идеята е басейните да се използват през целия ден“, поясни Илиев.

„Сред условията за кандидатите за наемане на обекти за 30 години е

задължително лицензиране и да са спортни клубове, федерации или обединени спортни клубове.

За наемане на обекти до 10 години ще бъде давана възможност и на училищни настоятелства, юридически лица на бюджетна издръжка, също на неправителствени организации с идеална цел,“ каза още той.

Когато става въпрос за изграждане на спортно съоръжение върху общински терен, ще се предоставят обекти за 30-годишно стопанисване, например за стадиони и спортни зали. По-малките обекти ще се отдават за по-кратък срок. Предвижда се изготвяне на списък на обектите и имотите, в които влизат както големи обекти, така и малаки квартални площадки. Сред тях няма да бъдат такива, които не са изцяло общинска собственост.

„Мария Луиза“ е 58% частна собственост и 42% общинска собственост чрез „Софийски имоти“, така че новата наредба ще е неприложима за този обект, същото се отнася и за колодрума, и „Юнак“, които са държавна собственост“, уточниха от общината.

Идеята на работната група, разработила Наредбата, е да се насърчава и улеснява управлението и развитието на спорта на територията на София и да се улесни достъпът до спортните съоръжения за хората в неравностойно положение.

„Дават се повече пълномощия и възможности на районните кметове за развитие на спортната база по места; подпомага се участието на общината в търговски дружества, чийто основен предмет на дейност е свързан с насърчаване развитието на физическата култура и спорта в София; регулира се и начинът на ползване на училищната спортна база“, изтъкнаха от общината.

Моля, последвайте ни: