В София се проведе обучителен курс по проект EGPIS  за ограничения достъп до спорт на момичета между 11-17 г. 

На 20 май в София се проведе кратък обучителен курс по проект „EGPIS – Еncouraging Girls Participation In Sport“. Обучението беше проведено от Асоциация за развитие на българския спорт и в него взеха участие спортни педагози, които обсъдиха и анализираха пречките и предизвикателствата, които ограничават достъпа на жените и по специално на момичета между 11-17 години да участват в спортни занимания.

Последните проучвания показват, че участието в спорта сред европейските деца и юноши не е на нужното ниво. Според последни изследвания младежите на възраст между 15 и 24 години практикуват спорт поне веднъж седмично, като тяхната физическата активност обикновено намалява. Разликата между половете е най-силна между 11 до 17 годишните – 74% от момчетата срещу само 55% от момичетата в тази възрастова група практикуват редовно физически занимания.

„EGPIS – Еncouraging Girls Participation in Sport“ се стреми да постигне следните резултати:

• да повиши знанието на участниците за концепцията на спорта като значение за принос на социалните промени;
• да се насърчи обмена на добри практики сред включените организации;
• да се повиши информираността за ползите от спортуването и физическата активност;
• да се подобри партньорството и взаимовръзката сред организациите и институциите, включени в проекта.

Основната цел на проект „EGPIS – Encouraging Girls Participation in Sport“ е да се анализира и популяризира участието и ангажирането на жените в спорта и по-конкретно на момичета между 11-17 години и подобряване на здравословното им състояние, чрез повишено участие и равен достъп до спорта за всички.

Проект „EGPIS – Еncouraging Girls Participation In Sport“ е съфинансиран по програма „Еразъм+“ Спорт на Европейската комисия.

Моля, последвайте ни: