В София се проведе международна среща по проект „Изграждане на здравословно живеещи общества“ 

От 17 до 19 юни в София се проведе международна среща по проект „Изграждане на здравословно живеещи общества и нови възможности“ /Building healthy Communities, Changing Opportunities – BHCCO/.

Проектът е партньорство между 5 държави – България, Испания, Полша, Кипър и Италия,

като един от партньорите е „Асоциация за развитие на българския спорт“. Негова цел е да насърчава доброволческите дейности в спорта, равните възможности и осъзнатостта на значението на здравословния начин на живот, чрез повишаване на участието в спорта за всички. В срещата от името на „Асоциация за развитие на българския спорт“ взе участие Ивайло Здравков – член на УС на организацията.

Партньорите обсъдиха досегашните и бъдещи дейности по проекта, както и възможностите за задълбочаване на партньорството в сферата на младежта, спорта и физическата активност.

Един от резултатите на проект “Building healthy Communities, Changing Opportunities” е създаването на

онлайн наръчник и интерактивна платформа към него.

В ръководството са събрани и споделени добри практики и методики за обучение чрез спорт, които могат да бъдат прегледани и използвани от всеки. Те са насочени към всички образователни структури, както и към младежки работници, треньори, учители, доброволци, ментори и други образователни, спортни и неправителствени организации. Самият наръчник е публикуван в специално изготвената за целта платформа, където могат да бъдат открити и прегледани и други резултати от проекта.

С това международно партньорство,

партньорите се надяват да подобрят качеството на живот в собствените си страни и на европейско и световно ниво,

чрез увеличаване на спортната активност, обучение за здравословния начин на живот, спортната култура и използване на спорта като средство за обучение. Основна цел е всички да имат равен достъп и възможност за движение, спортуване и обучение, а също така и да въвлече младите хора в доброволчески дейности, като им покаже колкои защо са толкова важни те.

Проектът „Изграждане на здравословно живеещи общества и нови възможности“ е съфинансирано по програма „Еразъм+“ – Спорт на Европейската комисия.

Моля, последвайте ни: