В Межународното състезание #Back2Track се включват деца с ограничени възможности от Хърватска, Белгия и България

Проектът „Back2Track”, който Асоциация за развитие на българския спорт координира, има за цел да анализира различията и приликите, които спортните клубове имат в подхода си към професионалния и масовия спорт, както и в иновативния подход за включване на деца в неравностойно положение в спорт и физическата активност. Проектът има за цел да намери начин за създаване на практическите умения и знания в участващите организации как да управляват спортни програми за масов спорт, заедно с спортни програми за професионални спортисти.

В периода 17 – 20 май 2019 г. София ще бъде домакин на детско състезание по лека атлетика, в което ще вземат участие деца с ограничени възможности от Хърватска и Белгия, а основен организатор на събитието е клуб по лека атлетика КЛАСА, който е партньор в проект Back2Track, съфинансиран по програма „Еразъм+“.

По време на престоя, децата от Белгия и Хърватска, както и децата от България, които ще вземат участие в дейностите, ще имат следната програма:

18 май:
10:30 – 12:00 – тренировка (стадион хвърляния – НСА „Васил Левски“)
13:00 – 16:30 – уъркшопове за здравословен начин на живот и защо спортните клубове са важни – перспективата на децата (учебна зала в Мултифункционална зала на НСА „Васил Левски“)
16:30 – 18:30 – посещение на международен турнир „Нови Звезди“ (стадион НСА „Васил Левски“) и подкрепа на участващите от Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост от гр. Баня, Карлово, които ще стартират преди официалния старт на състезанието.

19 май:
10:00 – 13:00 – Международно атлетическо състезания #Back2Track – стадион НСА „Васил Левски“.

Моля, последвайте ни: