В Литва се проведе международна среща по проект Start

Последната международна среща по проекта Start се проведе в периода 11-14 юни в гр.Биржей, Литва.  Срещата събра представители на партньорски организации от четирите държави, като от страна на „Асоциация за развитие на българския спорт“ взеха участие Константин Занков и Ивайло Здравков – членове на УС на организацията.

Основните цели на проекта са популяризирането на доброволчеството в спорта, интеграция и социализация чрез спорт, равни възможности за участие в спортни събития, здравословният начин на живот и достъпа до спорт за всички желаещи.

По време на международната среща организациите направиха анализ на всички активности, реализирани до момента и на постигнатите резултати.

Част от реализираните дейности от АРБС са:

• Разработена методология „Обучение чрез спорт“, която подпомага интегративните процеси на целевите групи, с които се прилага и дава практическо приложение на неформалното образование в сферата на спорта;
• Международно обучение за интеграция чрез спорт, проведено в гр.София;
• Обучителни курсове по темите на проекта;
• Спортен ден с участието на над сто младежи.

Проект „START – Sport TrAining to Run Together“ е съфинансиран по програма „Еразъм+“, реализиран от партньорски организации от България, Италия, Португалия, Финландия и Литва.

Моля, последвайте ни: