чт. май 23rd, 2019

В Квадрат 500 представят монографията „Кирил Шиваров – скулпторът“

На 16 май в основния филиал на Националната галерия – Квадрат 500, ще бъде представена монографията на Румяна Иванова „Кирил Шиваров – скулпторът“, посветена на големия български творец. Неговото

огромно по обем и значимост за българската художествена култура творчество

е разгледано обстойно, в контекст и взаимовръзка със сложните обществено-политически събития у нас през първите десетилетия на ХХ век.

Дългогодишният изследователски труд е израз на заслужена почит към неговото вдъхновено и родолюбиво творческо дело, което десетилетия наред е премълчавано и недооценявано. Изкуствоведката Румяна Иванова

близо десет години изучава и анализира разностранното скулптурно творчество на този художник.

В основата на творческия му път стои неговото верую, изказано в едно интервю през 1934 година:

„Аз смятам, че истинско изкуство е това, което е за цял народ – популярно, достъпно, но честно и затрогващо. Българската скулптура ще бъде истинска, когато излезе на улицата, сред хората. Това е мое твърдо убеждение и вярвам, че рано или късно ще се съгласите с моите думи.“

Това се потвърждава от десетките паметници и монументи, създадени от Кирил Шиваров, сред които е

паметникът на връх Шипка, паметникът на Враждебна, паметникът на Отец Паисий, паметникът на хан Аспарух,

поредицата монументи на български воини, цикли като „Скърбящи жени“ и „Пиета“, да не говорим за десетките скулптурни пластики и фризове на значими за София и Варна обществени и културни сгради.

Кирил Шиваров (15.07.1887, Варна – 26.03.1938, София) е

виден представител на второто поколение български скулптори.

Наред с такива водещи имена като Иван Лазаров, Андрей Николов, Марко Марков и др., той над четвърт век проправя свой път в изграждане самобитния облик на българската скулптура и оставя жалонно присъствие в нея.

Пред своите съвременници Шиваров се откроява като творец от нов тип, непознат дотогава у нас, успешно съчетаващ в своята дейност както монументалистика, така и кавалетна пластика.

Изданието съдържа 123 страници, над 200 репродукции,

албумен раздел, превод на руски, английски и немски език.