БЧК – Ямбол ще обучава деца в Лятно училище по плуване

Областният секретариат на БЧК в Ямбол съобщава, че извършва подбор на деца на възраст между 7 и 11 години за сформиране на две групи за обучение по програмата на Областната организация на БЧК „Лятно училище по плуване”. Тя е част от програмите за

превенция на водния травматизъм сред деца

на Водноспасителната служба на БЧК – „Синьо лято“, осъществявани през лятната ваканция за учениците.

Програмата ще се реализира в

20 занимания от 1 до 26 юли 2019 г.

за девета поредна година и има за цел изграждането на начални плувни умения и намаляване на риска от водни инциденти сред деца чрез включването им в обучение по усвояване на начални плувни умения, познания за опасностите при къпане и плуване и оказване на помощ и самопомощ при воден инцидент.

Предвидени са занимания за запознаване на децата и техните родители с

елементарни способи за оказване на първа помощ при удавяне.

Всички занимания ще се провеждат на плувния басейн към ПГ „Васил Левски” в Ямбол от трима квалифицирани обучители – треньор по плуване, воден спасител и специалист от БЧК-Ямбол.

След приключване на обучителната част ще се проведе заключително занимание със състезателни игри и демонстрации на усвоените начални плувни умения, спасяване на удавник със спасителни средства и оказване на първа помощ при воден инцидент.

Моля, последвайте ни: