БОК промени устава си в съответствие с последните изисквания на МОК

Годишното общо събрание на Българския олимпийски комитет гласува промени в Устава, съобразени с последните изисквания на Международния олимпийски комитет. Корекциите се налагат вследствие на приетата Програма 2020 и последните промени в Олимпийската харта.

Делегатите приеха Отчета за дейността на БОК за периода април 2018 – март 2019 г., Счетоводния отчет и одита, както и Доклада на Контролния съвет.

Приета бе Програмата на БОК за 2019 г. и бюджетът на БОК за 2019 г.

Поставен беше въпросът за финансиране на национални федерации по олимпийски спортове от страна на Министерството на младежта и спорта, както и за възможностите за намиране на спонсори. Прието бе да се организира среща с ММС, националните федерации и БОК, която да се проведе в НСА “Васил Левски“.

Моля, последвайте ни: