Антични преживявания край крепостта Боровец при с. Разлив

За 12-ти път тази година предстои празник на крепостта Боровец край с. Разлив. Крепостта се почиства от плевели, храсти и треви. Укрепват се места в градежите на разкритите структури с камъни – крепостна стена, сгради и съоръжения.

Спазвайки вече създадената традиция, Исторически музей Правец отново организира празник на крепостта на 29.06.2019 г. /Петровден, събота/ в подножието на крепостта, на поляната след заслона на ловците. До обяд посетителите ще могат да разгледат крепостта.

И тази година ще има исторически реконструкции в подножието на крепостта – „Антични моменти край Боровец”. Участници са Сдружение за антични реконструкции „Мos Maiorum Ulpiae Serdicae”, София. Това е общност, която обединява усилията на хора с трайни интереси към античната история и осъществяването на исторически реконструкции по отношение на бит, облекло, традиции, занаяти, въоръжение и пр.

Членовете на сдружението са оборудвани за исторически възстановки от периода на Античността. Те практикуват по-атрактивни реконструкции и в по-широк обхват представят елементи от бита, занаятите и военното дело по римско време и ранновизантийската епоха. Партнират си с подобни организации за сходни мероприятия у нас и в чужбина. Организират атракции като обучение и състезание за стрелба с лък с награди за участници, работилница по грънчарство, презентация на римската медицина и занаята на древните майстори на монетосеченето. По време на историческите възстановки се дава възможност на посетителите за снимки с облекло и снаряжение от периода.

Организаторите канят гражданите и гостите на Правец и съседните общини Ботевград, Етрополе, Ябланица и др. да посетят и разгледат крепостта.

Празникът отново е в много атрактивен формат, включващ демонстрации на екипировка и въоръжение на късноримската армия, нейните военни стратегии и тактика на строй и начин на бой, навлизането на т. нар. „варвари” в римските легиони. Ще може да практикувате стрелба с лък и да се докоснете до реконструирано древно военно снаражение – облекло, доспехи, шлемове и оръжия като публика на събитието.

Занаяти като грънчарство и монетосечене ще бъдат представени чрез реални демонстрации от „ДУКС Антика”. Ще се наблегне на ритуалите от тази отдалечена от нас Антична епоха и представен робски пазар. Автентично ще се докоснете до тайните на римската медицина. Ще ви представят ритуалите при погребение на готски вожд, показвайки как древните езичници изпращат своите близки.

Продължителността на събитието е от 11 до 17 часа, а преживяването ще бъде незабравимо и уникално!

11 години упорит труд бяха необходими на екипа от Исторически музей – Правец и на работници и специалисти от София, за да разкрият една археологическа ценност – Античната крепост Боровец, да я възродят от забравата на времето и да я превърнат в атрактивен туристически обект за посещение. Музейните специалисти се надяват, че ще успеят да я реставрират в следващите години.

На 29 юни в крепостта Боровец при с. Разлив ще се докоснете до древни традиции и ще се върнете в отминали времена през епохата на Античността.

„Всеки град има своята древна крепост, нашата се нарича Боровец!“, казват организаторите от Исторически музей – Правец.

Моля, последвайте ни: